12 Ekim 2012 Cuma

DERLEDİĞİM DUALAR !

Ömrümüz secdesi olmayan bir namazlıktır Saltanat ise musalla taşında kaldığımız andır Yeganem Nigar Bedirhan ////////////// Her hangi bir konuda haklı oldugunuza inanıyorsanız.Bu davayı kazanmak için her gün 117 kere “Ya Müizz,Ya Zel Celali Ve’l-ikram celle celalühü” diyerek dua eden kişi haklı olduğu davayı kazanır.Ayrıca her işinde başarılı olur. Ayrıca her gün 4624 kere “Ya Hakem celle celalühü” zikri okunur. Güneş doğmadan önce 10816 kere “Ya Adl celle celalühü” zikri yapılırsa haklı olduğu dava kazanılır. Çarşamba günü El Melik zikri ile dünyevi üzüntülerden kurtulmak • Çarşamba günü yada her gün Zeval vakti yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığında 100 kere "Ya Melik celle celalühü" zikrini yapan ve yapmaya devam eden ... Zulümden kurtulmak için Zulümde ısrar eden kişiye karşı okunur • Dört gün" 903 kere Ya Kabid celle celalühü" şeklinde okuyan kimse,düşmanın şerrinden emin olur,huzura kavuşur. Ayrıca Zulümden kurtulmak için ... • İşsizler yada işsiz kalmamk için dua Allah’ın "EL-BEDİ" İsmi şerifi mana itibariyle,Yarattıklarını örneksiz ve maddesiz icad edip,hayret verici alemleri yoktan var eden,Zat’ında,sıfatlarında,fiillerinde asla benzeri bulunmayan Hafızası zayıf olana YA HADİ ZİKRİ • Hafızası zayıf olan kimseler her gün 1600 kere "Ya Hadi celle celalühü" zikrine devam ederlerse ve dua ederlerse hafızası ... Ya selam celle celalühü esması ile her türlü kazalardan korunma • Kullarını her türlü tehlikeden selamete çıkaran analamında olan " Selam " esmasının zikri ile her türlü kazadanbeladan korunmak içindir. ... Ummadığı nimetlere kavuşma esma zikri • Her gün 21 kere " Ya Halik, Ya Bari,Ya Müsavvir Celle Celalühü " diye zikreden ummadığı nimetlere kavuşur. 5 ... Her türlü dertten kurtaran esma • Sabah Namazından sonra 137 kere "Ya Mü’min Celle Celalühü" zikrine devam eden,maddi ve manevi her türlü dertten kurtulunur.Duaları kabul ... Istediğin kişinin kalbbini kazanmak için YA HAYY • Seher vakti yapılan dualar kabule şayandır.Bu nedenle istediği kişinin kalbini kazanmak isteyen kimseler, seher vaktinde 324 kere "Ya HAYY ... ŞİFA İÇİN ya Rahman Celle Celalühü okuyun • Her gün,bir bardak suya (298) kere " Ya Rahman Celle Celalühü " okuyup içen hasta,Allahü Teala’nın izniyle Şifa bulur. Ruh ... İnşirah suresi ni okuyun her hangi zorlukta aynı zamanda kalbi ferahlatır darlıktan kurtarır Yunus as duasını okuyun Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin Ayetel kürsiyi okuyun size zülm eden kişinin yüzüne içinizden 7 veya 11 defa Yer ve gökleri titreten esma Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze’l-arşi’l-mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Salavat ardında 3 defa bu esma sonunda 3 salavat dua edin Allah sıkıntısınız giderir Asrı Saadette ticaretle uğraşan bir tacir mümin vardı. Bu tacir ticaretinde helal haramı gözetir. Allah ve Resulü için bu ticareti yapar, herkesin hakkına riayet ederdi. Ticaretini Şam ile Medine arasında gerçekleştirir çoğunlukla da ticaret kervanları ile hareket etmez, tek başına yolculuk yapmayı severdi. Bir alacağını almış, satacağını da satmış ve Şam’dan Medine ye doğru hareket etmişti. Epeyce yol almıştı ki, baştan aşağı silahlı bir eşkıya ile karşılaştı. Eşkıya bu mümin taciri tehdit etti; “Mallarını şuraya indir, develerini de şu ağaca bağla.” Mümin tacir: “Mallarım senin olsun, beni bırak gideyim. Eşkıya; “Bugüne kadar soyup da öldürmediğim kimse yok Senin hem mallarını alacağım, hem de canını.” “Madem beni öldürmeye kararlısın, senden son bir talebim var” “Söyle talebini” “Ben Müslüman’ım abdest alıp, iki rekât namaz kılayım ondan sonra beni öldür.” Eşkıya izin verir. Tacir önce abdestini alır, sonra da İki rekât namaz kılar ve ellerini Rabbine açar: ‘Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze’l-arşi’l-mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Mümin tacirin duası bitmişti ki, çok garip bir hadise meydana gelir. Birden beyaz bir at üstünde yeşil elbiseli, elinde de harbe olan bir süvari peyda oldu. Eşkıya şaşırmış, ne yapacağını bilemez bir durumda idi. Eşkıya, taciri ve malları unuttu, ortaya çıkan bu süvariye saldırdı. Süvari bir darbe ile eşkıyayı yere düşürdü. Süvari tacire dönerek: “Öldür bu eşkıyayı” dedi. “Ben hayatımda kimseyi öldürmedim, insan öldürmeyi hoş görmem. Beni bağışla.”dedi. Sonra süvari eşkıyayı bir darbe ile öldürdü. Tacir sordu: “Sen kimsin?” “Ben üçüncü kat gökte duran bir meleğim. Bu adamı öldürmeyi Allah Teala bana nasip etti. Sen namazından sonra ellerini kaldırıp duaya başladığında, gök kapılarının çalındığını duyduk, öyle şiddetle çalınıyordu ki. Mühim bir hadisenin olduğunu anladık. İkinci defa dua ettiğinde gök kapıları açıldı. Üçüncü defa dua ettiğinde, Allah Teala, Cebrail Aleyhisselam’ı görevlendirdi. Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi: ‘Dua eden falan mümini kim kurtaracak” Ben talep ettim de görevlendirdiler. Ey Allah Teala’nın mümin kulu! İyi bil ki! Senin yaptığın bu duayı kim yaparsa Allah Teala onun sıkıntısını giderir, ona yardım eder.” Bu hadiseden sonra mümin tacir yola koyulur ve Medine’ye varır. Soluğu Kâinatın Efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurunda alır ve başından geçen hadiseyi anlatır. Taciri dinleyen Kâinatın Efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Muhakkak ki, Allah Teala sana esma-i hüsnayı telkin etmiş. 0 isimlerle Allah Teala’ya dua edilirse, istenen verilir.” ..... 1. peygamber s.a.v. buyuruyorki . ey beni haşim ve beni menaf !bu dua ile rabbinize dua ediniz ki muhammedin nefsi yed-i kudretinde olan ALLAH a yemin ederimki her kim bu duayı okursa ARŞ-I A’LA VE Yedi kat gökleri yedi kat yerleri titretir.. ALLAH TEALA Meşleklerine Emreder şöyle buyurur;kulumun gerek dünyaya ait gerekse ahirete ait isteklerini yerine getirdim,Şahid olun. faziletli dua budur...: Allahümme inni es’elüke bismikel ehadil eazz*Ve ed’ukellahümme bismikel kebiril müteallillezi meleel erkane külleha en tekşife anni ma asbahtü ve ma emseytü fih .......................... Üzerinde büyü olduğunu bilen yada anlayan kimse bir sabah vaktinde kalkar bir akarsudan bayo yapacak ve içecek akadr su alır.Sonra aşagıdaki dualar sırayla okuyup üflenir.bu su ile banyo yapılır ve içilir.üç defa tekrarlanmasında fayda vardır. 1. Üç kere fatiha suresi 2. üç kere”Elif lam mim” 3. Ayet-el-Kürsi 4. Ta-Ha suresinin 67-69 ayetleri 5. Üç defa İsra Suresinin 81.Ayeti 6. Üç kere İnşirah suresi 7. üç kere ihlas suresi 8. üç kere Felak suresi 9. Nas suresi Bir suya aşağıdaki salavat-ı şerife ve süreler okunur.Sonra bu sudan 3 yudum içilir,arta kalan su yıkanma suyuna aktılıp gusledilir.Biiznillahi Teala büyü bozulur. 3 defa aşagıdaki salavat-ı şerif’ler okunur. “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid.” “Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.Kema Barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime.İnneke hamidün mecid.” • 7 kere Fatiha Süresi. • 7 kere Kulya eyyühe’l -kafirun • 7 kere Ayetel kürsi • 7 kere İhlas süresi • 7 kere Felak süresi • 7 kere Nas süresi ............. Her hangi bir hastalıktan kurtulmak ve şifa bulmak için; Bir miktar “Nisan” yağmuruna aşağıdaki sure ve dualar okunur.7 gün süreyle sabah akşam içilir. • 70 kere Fatiha • 70 kere AyetÜ’l-Kürsi • 70 kere Kafirun • 70 kere Felak • 70 kere Nas • 70 kere A’la(Sebbihisme..) • 70 kere “Estağfirullahe ve etübü ileyh.” • 70 kere ” la ilahe İllallahu vahdehu la şerike lehu alihen vahiden la na’büdü illa iyyahu muhlisine lehu’d-dine ve lev kerihe’l-kafirun.” • 70 kere “Sübhanallahi ve’l-hamdü lillahi,..” • 70 kere “Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” ............... Ruh ve sinir hastalıklarına aşağıdaki dualar okunur. • Bir bardak suya 132 kere “Rabbi enni meseniyed durru ve ente er-Hamü’r Rahim” • Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazani ve euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve euzü bike mine’l-cübni ve’l buhli ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali.” • Sağ el gögsün üstüne konup,aşağıdaki sure 7 kere okunur. “Elem neşrah leke sadrek.Ve vada’na anke vizrek.Ellezi enkada zahrek, ve refa’na leke zikrek.Feinne me’al’usri yüsren.İnne me’al usri yüsren.Feiza ferağte fensab.Ve illa Rabbike ferğab.” • “La ilahe illAllahu kable külli şey’in ve la ilahe illAllahu yebka Rabbuna ve yefna küllü şey’in” • “Ya Allahü’r-Rakib-ül Hafiz-ür-Rahim.Ya Allahü’l-Hayy-ül-Halim-ül’Azim-ür-Rauf-ül-Kerim.Ya Allahü’l-Hayy-ül-Kayyum-ül-Kaimü ala külli nefsin bima kesebet,hul beyni ve beyne adüvvi.” • Aşağıdaki tertib yapılır. 1000 kere “Bismillahirrahmanirrahim” 1000 kere Fatiha suresi 1000 kere “La ilahe illa’llah Muhammedü’r Rasulü’llah. 1000 kere “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.” “Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammmed.Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.” .............. Hastalıklara ya hastanın kendisi yada başkası tarafından okunacak şifa duaları: • 45 gün süreyle her gün 1 FATİHA süresi,arkasından (422) kere “Ya Şafi” İsmi Şerifi okunur.Ve şöyle dua edilir.” Ya Rabbi! Sen şifa vericisin.Bu hastaya(bana) şifa ver.Onu (Beni) iyi edecek,ancak Senin şifandır.Ey Allah’ım ! Öyle bir şifa ver ki bir daha acı ve üzüntü görmesin(görmeyeyim). • Bir miktar suya (yağmur suyu olursa daha iyi) (100) kere “Ya Rahman” 41 kere “Ya Şekur“, 21 kere “Ya Selam” ve 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” okunur.Sonra “Ya Rabbi Hazret-i Muhammed salla ‘llahu aleyhi ve sellem ve ehli beyti Muhammed rıdvanallahi Teala aleyhim ve ecmain’in hürmetine beni(şu hastayı)bütün dertlerinden halas eyle” diye dua edilir ve su içilir. • Cuma günü Cum’a namazından önce 200 defa ” Ya Allah” denilip dua edilir. La renci vela illeti vela sancıları vela ağrıları fil batıni 9 veya 19 defa oku sağ elinizi midenizin sol tarafına koyun okuyun sağ böğrünüze çekiniz 3 kerede orda okuyun La Ye’kulenne ehadukum bir $imalihi ve La Ye$rabenne biha...Fe Inne$eytane...ila ahiril hadis... Sol elıyle yemek yıyen kımse seytandır yedıklerıne seytan ortak olur ........................... Gerektiği zamanlarda okuduğum duaları derledim burdada yazmak istedim yararlananlar olur diye.Dua siperdir kalkandır.. Dularınız olmazsa sizler neye yarardınız sözü çok yerindedir.. Dua dua yaklaşır insan yaratana bazan yavaş bazansa aniden hızla..O nedenle kim ne kadar yakındır maşuğuna çok defa bilinmez.. Hata eder öyle bir tevbe eder ki dağılsa kainata örterdi setrederdi ..Geçmiş yada halahazırda olan hatalardan kişiler kınanmaz ..Kul hakkı güven sarsma ırz ve namusa yönelikler dışında.. Vefat etmeden hakkı geçenlere hakkını bir şekilde gasp eden zamanında ödemeyen ya da dille inciten eza cefa edenlerin helallaşmesi en güzeli.. Allah ın adaleti herşeyden güçlüdür ne yapılan iyilikler yerde muallakta kalır ,ne de kötüler kötülükler cezasız kalmazlar..Ya o kişilerin sevapkarı alınır sevapları yoksa günahları üzerine yüklenir ..Her yönüyle iyiyken ahrette müflis durumuna düşerler.. Dünyada ki iflas etmeden daha fecidir ahrette iflas etmek.. İnsan tam teslim olur Tevhid Nuruyla bezenirse Ondan ne kendisine ne de başkasına kötülük zarar gelmez.. Ne olursa olsun insanın iyiliği kendisine kötülüğüde kendisinedir.. Bir insana dünya üzerine gelse kendisine ettiği zulmü kötülüğü asla edemezler.. Bazan çoklarının gözü kıskançlık hased öyle bürür kü..Soluk almasına katlanmazlar soluğu büyü yapan tüccarların yanında alırlar.İnsanları hasta ederler..Büyü yapanın yaptıranın imanı olsa tam teslim olsa asla o yola başvurmazdı sanırım.. O devrede dualar devreye girer masumları korumak için hepside Kuranı kerimden ayetler surelerdir..Okunmasında sakınca yoktur..Okumuşuzdur bizzat HZ MUHAMMED S.A.V İNDE BU şekilde okuyun ellerinize vücutunuzu mesh edin dediğini..Allah Ondan razı olsun Mekanı cennet olsun hakyolu öğretip gösterdiği için..Bizler aslında şanslı insanlarız doğarken müslüman anne babalardan doğduk..Başka ücra bir yerde doğabilirdik..Sonradan araştırıp öğrenmemiz gerekebilirdi.. İNCİTTİĞİNİZ KIRDIĞINIZ KİŞİNİN SADRI YANARKEN ETTİĞİ BEDDUASINDAN KORKUN ARADA PERDE YOKTUR YAKANLAR YANAR BEDDUASI KABUL OLUR MAZLUMUN AHINDAN SAKININ ...ÖZLÜ SÖZLERİMDEN BUDA.. ALLAH IN SELAM VE RAHMETİ ÜZERİNİZE OLSUN SELAM VE DUA İLE.

2 yorum: